PILC ODPADY s.r.o.

 • VÝKUP A PRODEJ všech druhů ocelových odpadů, odpadů z barevných kovů, papírového odpadu a odpadů nebezpečných.
   
 • VYTŘÍDĚNÍ jednotlivých druhů kovových odpadů pomocí přístrojů Sigmatest a Spektrometr.
   
 • ZPRACOVÁNÍ odpadů stříháním, paketováním, pálením, řezáním plasmou dle požadavků a potřeb dodavatelů i odběratelů.
   
 • VÁŽENÍ na automobilové, digitální mostní váze, i vážení na jiných přesných vahách.
   
 • DEMONTÁŽE A LIKVIDACE různých zařízení a technologických celků, včetně likvidace konstrukcí, ústředen atd.
   
 • OSAZENÍ firem, šrotišť, skladovacích míst dočasných akcí různými typy a druhy automobilových KONTEJNERŮ na shromažďování všech druhů odpadů. Možnost přistavení i mobilního skladu na nebezpečné odpady.
   
 • Zajištění PŘEVZETÍ KOMPLETNÍHO ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ FIREM, včetně převzetí souvisejících rizik a zajištění příslušné administrativy.