Autovraky

1. říjen 2021 – ekologická likvidace vozidel je v provozu

na tel. 739062989

Firma PILC ODPADY s.r.o. je příjemcem podpory za rok 2019 a 2020

v rámci výzvy č. 13/2019 : ekologická likvidace autovraků  v rámci Národního programu Životního prostředí 

Nelze provést ekologickou likvidaci bez dotčeného vybraného autovraku !!!!!!!!!!!!

Důležité upozornění

Neustále přibývá podvedených lidí, kteří odevzdali své vysloužilé auto pochybné firmě a nikdy neobdrželi doklad o provedené ekologické likvidaci vozidla. Aby jste se nestali obětí podvodného jednání i Vy, zjistěte si dle názvu nebo IČ zda společnost, která Váš vůz přebírá má oprávnění pro podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady a je tedy oprávněna Váš autovrak ekologicky zlikvidovat.

Ekologická likvidace vozidlaZDARMA
Vystavení protokolu o likvidaciZDARMA
Odtah autovraku na území okresu Kutná Horadohodou
Odtah autovraku na území okresu Kolíndohodou
Doručení dokladů na Vámi určenou adresuZDARMA
Při větších vzdálenostech možnost individuální dohody na ceně.

Potřebujete ekologicky zlikvidovat Váš autovrak? Stačí, když přivezete svůj starý vůz k nám a my Vám vydáme na počkání doklad o ekologické likvidaci vozu.  

Zároveň s vozidlem majitel předloží velký technický průkaz a občanský průkaz. Podle údajů v technickém průkaze bude provedena kontrola shody identifikačního čísla vozidla (VIN). Bude-li se shodovat a je-li vozidlo kompletní, majiteli BEZPLATNĚ v souladu s příslušným zákonem  vystavíme protokol o ekologické likvidaci.

Tento protokol spolu s velkým technickým průkazem, OTP a registračními značkami (pokud již nejsou v depozitu) majitel předloží na odboru dopravy příslušného městského úřadu, kde mu bude vozidlo trvale vyřazeno z registru.

  – tel. 739062989  Využijte možnosti Váš autovrak odvézt našimi dopravními prostředky

Kontaktujte nás i na mail : igalo@seznam.cz nebo pilc@cmail.cz 

– uveďte tel. kontakt

– adresu převzetí vozidla

– požadovaný termín odtahu

TIP : Zašlete nám naskenovaný Technický průkaz vozidla a při samotném odtahu Vám bude předáno Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků ( administrativně správný název pro prokol o ekologické likvidaci autovraků – viz. stránky Ministerstva životního prostředí ) Oskenujte stránku kde je uveden majitel vozidla, je na ní číslo TP a stránku s technickými údaji o vozidle, popřípadně stránku kde jsou doplňující údaje o změnách ( nové VIN, změna barvy, adres a pod. )

Co s sebou tedy vzít:

Fyzická osoba:

  • Občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad totožnosti
  • Velký technický průkaz – originál
  • Pokud vůz rušíte v pozůstalosti, prosím vezměte s sebou rozhodnutí o dědictví!!!

Zástupce fyzické osoby:

  • Občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad totožnosti
  • Plnou moc na likvidaci vozidla (NEMUSÍ být notářsky ověřená)
  • Velký technický průkaz – originál

Plná moc k zastupování při likvidaci vozidla

Právnická osoba:

  • Statutární orgán s předložením aktuálního výpisu z obchodního rejstříku
  • Plnou moc v případě převzetí od osoby, kdy předávající není statutárním orgánem právnické osoby s předložením aktuálního výpisu z obchodního rejstříku
  • Občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný platný doklad totožnosti
  • Velký technický průkaz – originál 

Plná moc k zastupování při likvidaci vozidla